Privacy verklaring salon jij & ik

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Salon Jij & Ik verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Salon Jij & Ik, of om andere reden persoonsgegevens aan Salon Jij & Ik verstrekt door het invullen van het contact formulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Salon Jij & Ik, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Salon Jij & Ik, Ambachtsherenweg 27 te Zoeterwoude.
De salon is bereikbaar via:
telefoon: 06-50925106
of email: info@salonjijenik.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt Salon Jij & Ik met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer en emailadres
d) Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
e) Productgebruik van gegeven behandeling
f) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Salon Jij & Ik verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
* contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
* het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Salon Jij & Ik
* het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking
b) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m contra- indicaties bij diverse behandelingen.
c) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
d) Salon Jij & Ik is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.
e) Salon Jij & Ik heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.
Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Bij het bezoek aan de salon door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/ verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

2.3. E-mail berichtgeving:
Salon Jij & Ik gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van Salon Jij & Ik
Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@salonjijenik.nl
2.4. Informatie verstrekking aan derden:
Salon Jij & Ik verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

3. Niet- persoonlijke informatie

a. Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.
(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.)
Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

b. Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Google + en Instagram.
Deze knoppen worden gerealiseerd met een code AddThis.com, die een cookie plaatst.
Leest u de Privacy verklaring van Google +, Facebook en Instagram wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

 

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Salon Jij & Ik is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Salon Jij & Ik terecht kwam via de website van een derde.

 

5. Bewaartermijnen

Salon Jij & Ik verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

6. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Salon Jij & Ik passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

7. Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Salon Jij & Ik kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Salon Jij & Ik zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Salon Jij & Ik.

7.3. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Salon Jij & Ik via telefoon: 06-50925106 of email: info@salonjijenik.nl

 

8. Wijzigingen

Salon Jij & Ik behoudt zich het recht om deze Privacy verklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.
Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.